سرخط خبرها

استخدام ۳۱۲ نفر درشرکت کاروتامین وابسته به سازمان تامین اجتماعی / سهیمه بیمارستان عسلویه پنج نفر بهیار

 استخدام ۳۱۲ نفر درشرکت کاروتامین وابسته به سازمان تامین اجتماعی / سهیمه بیمارستان عسلویه پنج نفر بهیار

شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مجموعه های مدیریت درمان تامین اجتماعی در سراسر کشور تعداد ۳۱۲ نفر در مشاغل انباردار دارویی و تجهیزات پزشکی، متصدی خدمات اداری، دارویار، منشی پزشکی، بهدار، بهیار، متصدی خدمات عمومی(نگهبان) و راننده آمبولانس به صورت قرارداد موقت شرکتی نیرو جذب نماید.

 ظرفیت پذیرش در کل کشور ۳۱۲ نفر و شامل شامل انباردار دارویی و تجهیزات پزشکی(۱نفر)،متصدی خدمات اداری(۲۱ نفر)،دارویار(۳۳ نفر)، منشی پزشکی(۵۸ نفر)، بهدار(۱۱۰ نفر)بهیار(۴۷ نفر)، متصدی خدمات عمومی (نگهبان)(۲۴ نفر )راننده آمبولانس(۱۸ نفر)می باشد.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش